Inspiratiesessies ‘De Wij in Aardgasvrij’

Inspiratiesessies 'De Wij in Aardgasvrij'

27 oktober 2022
12:30 - 17:00

  Samen werken aan aardgasvrije wijken: hoe doe je dat?

  Wil jij als bewoner jouw rol pakken in de overgang naar aardgasvrij wonen? Of ben je als gemeenteambtenaar bezig met de warmtetransitie? Dan weet je dat een goede samenwerking tussen de gemeente en bewoners cruciaal is. Laat je inspireren en kom naar onze bijeenkomst over De Wij in Aardgasvrij op 27 oktober in Almelo.

  Hoe breng je een samenwerking tot stand? Hoe koppel je de warmtetransitie aan andere maatschappelijke uitdagingen? Welke gedragskennis kan jou helpen in het proces? En hoe ziet het financiële plaatje voor de inwoner eruit? Dit soort vragen komen voorbij tijdens de bijeenkomst.

  Meld je hier aan voor de bijeenkomst!

  Programma
  Locatie: Stadslab @ Indië Haven Noordzijde 101 te Almelo

  12.30-13.30 Inloop met netwerklunch
  13.30-14.30 plenaire lezing co-creatie
  14.30-15.30 1e workshopronde
  15.30-16.30 2e workshopronde
  16.30- 17.00 borrel

  Interactieve workshops
  Om jou als bewoner of ambtenaar te inspireren en de buurt of wijk in beweging te brengen naar aardgasvrij bieden we een viertal interactieve workshops aan. In beide workshopsronde kun je één workshop volgen.

  1. Mede-eigenaarschap? HOE DAN?

  Verdiepende workshop waarin we in gaan op co-creatie tussen bewoners en gemeente. Theoretische, maar vooral praktische kennis van de belevingswerelden van verschillende doelgroepen, zelfinzicht, een realisatie van je eigen rol in een razendsnel ontwikkelende wereld.

  2. Sla meer vliegen in één klap: warmtetransitie en andere uitdagingen

  Zie je kansen om de wijk ook op andere manieren te verbeteren? Bijvoorbeeld vergroening van de straat, of op sociaal vlak? Dit noem je koppelkansen. Daar kan je zowel als gemeenteambtenaar als bewonersinitiatief aan bijdragen. Elf gemeenten deelden hun verhalen. Aan de hand daarvan werd het schetsboek koppelkansen aardgasvrije wijken opgesteld met de geleerde lessen. Volg deze workshop en leer hoe jij zelf aan de slag kunt met koppelkansen in jouw buurt of gemeente.

  3. Aan de slag met gedragskennis

  Als gemeente en als bewonersinitiatief vraag je vaak heel wat van de bewoners en je buurtgenoten. Van het invullen van een vragenlijst tot het investeren in isolatie. Alleen met een persoonlijke, betrouwbare aanpak krijg je mensen mee. Daarvoor moet je begrijpen hoe het menselijk gedrag werkt en hoe je het kunt inzetten. In deze workshop laten we zien hoe je gedragskennis kunt gebruiken om meer mensen stappen te laten zetten naar een aardgasvrij huis.

  4. Het financiële plaatje: lokaal maatwerk

  In deze sessie geven we een kort overzicht van de beschikbare financiële regelingen op nationaal en regionaal niveau om de verduurzaming van de woning te financieren. Daarna bekijken we welk aanvullend aanbod op lokaal niveau goed zou zijn. Bedenk samen een op maat gemaakt financieel arrangement.

  Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst en je voorkeur voor de workshops door te geven.

  Terug naar agenda