Webinar Nieuwe wetten voor warmte: wat moet je nu al weten?

Webinar Nieuwe wetten voor warmte: wat moet je nu al weten?

12 december 2023
15:00 - 16:00

Ben je bezig met een warmte-initiatief? Dan sta je sterker als je straks snel kunt inspelen op wetgeving die nu bij de Tweede Kamer ligt. Laat je bijpraten door experts van Energie Samen, die bij de totstandkoming van de wetgeving betrokken zijn. En vraag meteen je contactpersoon bij de gemeente erbij.

Het gaat om twee wetten die forse impact hebben op de warmtetransitie:

 • De Wet collectieve warmtevoorzieningen (Wcw, ook wel de Warmtewet genoemd).
 • De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw). Die regelt onder andere hoe gemeenten kunnen besluiten om wijken op een bepaald moment aardgasvrij te maken.

Energie Samen heeft bereikt dat niet alleen overheden maar ook warmtegemeenschappen een centrale positie krijgen rond warmtenetten. Dat biedt enorme kansen voor onze sector. Laat je informeren, eventueel samen met een ambtenaar van jouw gemeente.

Na dit webinar weet je:

 • wat de laatste stand van zaken is,
 • wat dat voor energiecoöperaties betekent,
 • wat dit voor gemeenten betekent,
 • waar je nu al op kan voorsorteren,
 • wat de wetgeving betekent voor jouw samenwerking met overheden en marktpartijen.

Onze experts praten je bij

Je wordt bijgepraat door Siward Zomer (Coöperatief directeur) en Ilonka Marselis (Kennisontwikkelaar warmte) van Energie Samen. Zij zijn de afgelopen jaren betrokken geweest bij de onderhandelingen rondom deze wetgeving.

Kosten en aanmelden

Deelname aan het webinar is gratis, aanmelden verplicht.

Opname terugkijken

De opname wordt tzt op deze pagina gepubliceerd en op dit Youtubekanaal.

Meer informatie (inhoudelijk)

 • Crack the process: in twee sessies (november 2022 en juni 2023) keken ze met ontwerpteams naar de mogelijkheden om een warmteproces te versnellen. Ook de mogelijke wetswijzigingen kwamen hierbij aan de orde. De resultaten van de eerste sessie publiceerden ze in maart 2023 (resultaten bekijken). De tweede sessie is niet opgenomen.
 • Kennissessie lokale samenwerking: naar een ‘nieuw normaal’: in deze kennissessie (26-09-2023) bespraken ze vier beleids- en juridische instrumenten die kunnen bijdragen aan het versterken en het optimaal benutten van de kracht van bewonerscollectieven in de energietransitie: Dienst Algemeen Economisch Belang, Algemene aanbestedings- en staatsteunregels, Right to Challenge en Opgroeiruimte. Deze kennissessie is niet opgenomen.
 • Nieuws: ‘Energiecoöperaties belangrijke rol in nieuw voorstel Wcw’ (nieuwsbericht, 09-07-2023)

Organisatie

De Participatiecoalitie organiseert het webinar, samen met twee andere organisaties: Stroomversnelling en Klimaatverbond.

 • Participatiecoalitie:  Samen met vier andere organisaties bieden ze een landelijk ondersteuningsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Ze ondersteunen onder andere 100-150 bewonersinitiatieven die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken. Lees meer op participatiecoalitie.nl
 • Stroomversnelling: Stroomversnelling is een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. De leden die beslaan de gehele keten van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Ook werkt Stroomversnelling via lobby aan de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving. Lees meer op stroomversnelling.nl
 • Klimaatverbond Nederland is een vereniging van decentrale overheden die is opgericht in 1992. De vereniging telt op dit moment 150 leden bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Samen met hen werken Klimaatverbond Nederland op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau aan actief en impactvol klimaatbeleid. Lees meer op klimaatverbond.nl
Terug naar agenda