ODIN Landschapsontwerpers

ODIN Landschapsontwerpers

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

ODIN werkt aan integrale en maakbare ontwerpen die op breed draagvlak kunnen rekenen. In complexe projecten van uiteenlopende schaal en van concept tot en met uitvoering zet ODIN zich in om tot oplossingen te komen die verbinden en inspireren.

Referenties

  • ''Landschapsrecepten voor zon'', opstellen beleidsdocument als landschapsarchitect
  • ''Zonnepark Zunasche Heide'', uitwerking ontwerp en proces als landschapsarchitect
  • ''Ruimte voor Water'', prijsvraag en uitwerking op wijkniveau als landschapsarchitect

Download CV

Contact

Naam: Ramon Postma
Plaats: Diepenheim
Mail: r.postma@odinlandschap.nl
Tel: 06 39719125
Website: https://www.odinlandschap.nl
Indicatie uurtarief: €79 - €110

Reviews van ODIN Landschapsontwerpers

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten
Anders namelijk: Landschappelijke inpassing

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie
Anders namelijk: Klimaatadaptatie, hittestress, natuurinclusiviteit, gebiedsprocessen