Pondera Consult BV

Pondera Consult BV

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

Pondera Consult is een adviesbureau gespecialiseerd in het helpen realiseren van concrete duurzame energieprojecten, speecialisatie windenergie en grondgebonden zon. Wij verzorgen haalbaarheidsstudies, milieu- en technisch onderzoek, vergunningverlening, ruimtelijke plannen, financiering, contractering en bouwbegeleiding voor wind- en zonne-energieprojecten. In de afgelopen 10 jaar hebben we honderden projecten verder geholpen, waarvan er tientallen inmiddels zijn gerealiseerd.

Referenties

  • Windpark Nijmegen – projectleider milieueffectrapport en vergunningen
  • Cooperatief windpark Staphorst – milieueffectrapport, vergunningen en contractering verzorgd
  • 3. Windpark Noordoostpolder: – milieueffectrapport, vergunningen en ruimtelijk plan verzorgd.

Download CV

Contact

Naam: Paul Janssen
Plaats: Arnhem
Mail: p.janssen@ponderaconsult.com
Tel: 06 29738728
Website: https://ponderaconsult.com/
Indicatie uurtarief: €100 - € 140

Reviews van Pondera Consult BV

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie