ROM3D

ROM3D

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

ROM3D is een adviesbureau dat werkt aan opdrachten binnen de energietransitie op het gebied zon, wind, water en warmte. Wij verzorgen haalbaarheidsstudies, landschapsplannen, omgevingsvergunningaanvragen van zonneparken, 3D-visualisaties, GIS-analyses, verkennende businesscases en gebiedsprocessen. Dit doen we voor energiecoöperaties, ontwikkelaars, agrariërs, provincies en gemeenten.

Referenties

  • Vergunningverlening zonneparken: Glimmen, Druten, Kootwijkerbroek, Apeldoorn, Zeewolde
  • Energie scenarioanalyse Buurt Energie Strategie Larensebroek
  • Windpotentiekaarten gemeenten en provincies

Download CV

Link naar CV

Contact

Naam: Jochem Besten
Plaats: Nijverdal
Mail: jochem.besten@rom3d.nl
Tel: 06 13598307
Website: https://www.rom3d.nl/
Indicatie uurtarief: € 80

Reviews van ROM3D

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten
Anders namelijk: Landschap

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase
Anders namelijk: Idee fase

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie
Anders namelijk: Zon op geluidsscherm