Stichting Stimuland

Stichting Stimuland

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

“Irene: verbinder tussen overheid en samenleving én tussen integrale thema’s op het platteland. Stimuland: Vitaal platteland en handelingsperspectief voor inwoners en bedrijven”

Referenties

  • “Veur de wind’ Nieuwleusen, proces- en participatiebegeleiding als beleidsmedewerker gemeente Dalfsen.
  • Groen gas De Wolden, planvorming en regelgeving, als beleidsmedewerker gemeente De Wolden.

Download CV

Contact

Naam: Irene van Oenen
Plaats: Vilsteren
Mail: ivanoenen@stimuland.nl
Tel: 06 83522021
Website: https://www.stimuland.nl
Indicatie uurtarief: 85,- tot 100,-

Reviews van Stichting Stimuland

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten
Anders namelijk: Kennis van (de inwoners en bedrijven op) het platteland en de brede uitdagingen/koppelkansen die er liggen

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase
Anders namelijk: Mogelijk de pré-opstartfase, dus het signaleren en verder brengen van 'kiemkrachtige zaden' die wij tegenkomen in het veld, richting energie-initiatieven.

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie
Anders namelijk: Groen gas, groene reststromen en biomassa