Witteveen+Bos

Witteveen+Bos

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

Heb je een project waarbij het gaat om biogas, warmte of grootschalige zonnestroom installaties op industriële locaties een belangrijke rol speelt? Dan kan Mark je waarschijnlijk verder helpen. Hij heeft ervaring heeft met het opstellen van business case, ontwerp en in beperkte mate aanbesteding. Mark kan echter ook andere experts aanhaken vanuit Witteveen+Bos op onderwerpen zoals grootschalige zonnestroom, windenergie, warmtenet, geothermie en nog veel meer.

Referenties

  • Ondersteuning ontwerp en uitvraag zonnedak Zehnder (zonnestroom installatie met 3.500 panelen in Zwolle)
  • Deelprojectleider Energiefabriek Hengelo (ontwerp vergroting biogasproductiecapaciteit op rwzi Hengelo)
  • Projectleider warmtelevering AVR aan waterschap Rijn en IJssel; 30 MW (30C)

Download CV

Contact

Naam: Mark van der Werf
Plaats: Deventer
Mail: mark.van.der.werf@witteveenbos.com
Tel: 06 19302825
Website: http://www.witteveenbos.com
Indicatie uurtarief: € 138,39

Reviews van Witteveen+Bos

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten
Anders namelijk: Conceptontwikkeling, technisch advies

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie