ZonVoorIedereen

ZonVoorIedereen

er zijn nog geen reviews

Schrijf een review

ZonVoorIedereen is gespecialiseerd in het realiseren van projecten met energiecoöperaties, in samenwerking met de gemeente(n). In het bijzonder hebben we expertise op het gebied van energietransitie gekoppeld aan energiearmoede binnen het sociaal domein. We beschikken over expertise omtrent klimaatpsychologie, projectmanagement, fiscale zaken, juridisch inrichting van projecten, financiën en businesscase, subsidies en de Subsidie Cooperatieve Energieopwekking (SCE) en/of SDE++.

Referenties

  • ECoop/Buurkracht: realiseren 75 lokale opwekprojecten
  • Zonneweide Raak, projectleiding en expertrollen
  • Zonnecarport Zuidhorn, Projectleider en expertrol

Contact

Naam: Maarten Bakker
Plaats: Zwolle
Mail: Maarten@zonvooriedereen.nl
Tel: 06 52814105
Website: http://www.zonvooriedereen.nl
Indicatie uurtarief: €100,-

Reviews van ZonVoorIedereen

Er zijn nog geen reviews voor deze expert

Expertises

Projectmanagement
Participatie
Marketing en communicatie
Community building
Bestuur en organisatie
Engineering
Ruimtelijke ordening
Vergunningen
Subsidies
Businesscase
Fiscaal
Juridische
Financiering
Exploitatie en beheer van gerealiseerde projecten

Projectfases

Opstartfase
Ontwikkelfase
Realisatiefase
Beheerfase

Projecttypes

Wind
Zon op dak
Zon op veld
Biomassa
Waterkracht
Opslag
Besparing
Warmtetransitie