Financiering

Financiering

Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden om jouw energieproject van de grond te krijgen. Welke van de regelingen voor jou van toepassing is, ligt aan het soort project dat je doet, en de fase waarin je je bevindt. Hieronder een overzicht van de meest gebruikte financiering.

Opstartfase

Hier kunnen wij je bij helpen
Elk initiatief start met het verkennen van ideeën: Wat willen jullie doen, is dit mogelijk, en met wie ga je ervoor zorgen dat dit van de grond komt? Om dat idee verder uit te werken heb je soms hulp en/of geld nodig. Hiervoor kun je gebruik maken van een LEI-voucher, dit is de subsidieregeling van de provincie. LEI-coaches kunnen je hier kosteloos mee helpen.

Alles over de LEI-voucher

  • Andere subsidiemogelijkheden in deze fase

    Er zijn ook gemeentes die geld vrijmaken voor lokale energie-initiatieven. Bijvoorbeeld vanuit een potje voor energietransitie of een startbijdrage voor burgerinitiatieven. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente.

Ontwikkelfase

Hier kunnen wij je bij helpen
Je hebt de mogelijkheden verkend en nu wil je bijvoorbeeld de haalbaarheid verder onderzoeken, draagvlak vinden en afspraken maken. Om te zorgen dat het plan kan worden uitgevoerd, moet je kosten maken. Bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsonderzoek, het inhuren van experts, het aanvragen van vergunningen en aanbetalingen. Het is vaak moeilijk om hier financiering voor te vinden. Banken willen vaak niet omdat het nog te onzeker is of het plan doorgaat.

Speciaal voor lokale energie-initiatieven in Overijssel hebben we samen met het energiefonds LEI-F ontwikkeld. De bank wil dit vaak niet financieren, omdat het in deze fase nog niet zeker is dat het project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarom kun je terecht bij LEI-F voor een lening.

Alles over LEI-F

  • Andere subsidiemogelijkheden in deze fase

    Initiatieven die met meer innovatieve projecten bezig willen, kunnen om hun businesscase rond te krijgen ook soms gebruikmaken van LEADER-subsidie voor plattelandsontwikkeling van onderop. Deze subsidie is niet specifiek voor energie-initiatieven, en wordt daarom door lokale energie-initiatieven vaak als meer werk en/of meer ingewikkeld ervaren.

    Soms halen initiatieven (een deel van) het benodigde geld voor de ontwikkelfase op in de lokale gemeenschap (bij bewoners en/of ondernemers). Dat biedt mogelijkheden om tegelijkertijd draagvlak te creëren voor de daadwerkelijke uitvoering.

Realisatie en beheer

Jullie plannen zijn definitief en je gaat energie opwekken. Bovenop de energieprijs die je ontvangt, kun je als energie-initiatief gebruik maken van bestaande landelijke subsidies. SCE en SDE zijn de meest gebruikte. Bij beide subsidies krijg je bovenop de stroomprijs een bijdrage per geproduceerde kWh.

De Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is speciaal voor energie-initiatieven die omwonenden willen laten deelnemen in projecten van beperkte omvang. Voor meer grootschalige opwek kun je gebruik maken van Subsidie Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

Meer informatie over SCE en SDE++

Meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel