Exploitatie en beheer

Realisatie en beheer

Je plannen zijn definitief en je gaat energie opwekken. Hoe ziet je businesscase er vanaf de aanleg uit? Hieronder lees je meer over financiën tijdens de realisatie- en beheerfase.

SCE en SDE++

Bovenop de energieprijs die je ontvangt, kun je als energie-initiatief gebruik maken van bestaande landelijke subsidies. SCE en SDE++ zijn de meest gebruikte. Bij beide subsidies krijg je bovenop de stroomprijs een bijdrage per geproduceerde kWh.

SCE
De Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is speciaal voor energie-initiatieven die omwonenden willen laten deelnemen in projecten van beperkte omvang (zon, wind en mogelijk waterkracht). Op de website van RVO vind je meer informatie en kun je de subsidie aanvragen.

  • Lees meer over SCE

    Met de SCE-regeling kunnen omwonenden deelnemen aan opwekinstallaties voor duurzame energie in hun directe omgeving. Deze regeling vervangt de postcoderoosregeling.
    – In deze presentatie vind je meer informatie over de nieuwe subsidieregeling.
    – Kennisdossier SCE regeling (nieuwe postcoderoos). Bekijk ook deze factsheet en deze informatie over SCE in het kort
    – Veel informatie en de mogelijkheid om aan te vragen zijn te vinden op deze pagina van RVO


SDE++
Voor meer grootschalige opwek kun je gebruik maken van Subsidie Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Informatie over de SDE-subsidie is te vinden in deze factsheet en op deze pagina van RVO of op deze website van HierOpgewekt. 

SCE en SDE++ combineren
De regelingen mogen in principe niet in één project gecombineerd worden. Wel kun je wel een gedeelte van je project afscheiden van de rest van het zonneveld wanneer je twee aparte meters gebruikt. Je kunt dan een (groter) deel van het zonnepark ontwikkelen met SDE, en een apart (kleiner) deel via de SCE.

Eigen vermogen of lening

Eigen vermogen of lening 
De investering in je project kun je financieren met vermogen van je leden of andere risicodragende investeerders (eigen vermogen), of via een lening bij een bank of speciaal fonds.  

Realisatiefonds voor energiecoöperaties 
Energiecoöperaties kunnen een aanzienlijk deel van de investering in de bouw van hun zon-project financieren met een zakelijke lening uit het landelijke realisatiefonds voor energiecoöperaties. Hierbij gaat het om een lening van maximaal 75% van de totale projectomvang, met een leensom vanaf €30.000 tot €1.000.000. Meer informatie is te vinden op de website van EnergieSamen.

Energiefonds Overijssel
Grote projecten kunnen voor de exploitatie ook een lening krijgen van Energiefonds Overijssel. Met deze lening kun je het vreemd vermogen financieren. Deze lening is echter alleen beschikbaar voor projecten vanaf €500.000,-, en onder bepaalde voorwaarden. 

Geld- en energiestromen

Aan wie gaat de coöperatie eigenlijk energie leveren? En wat is het verdienmodel voor de leden? Op de website van Hier opgewekt vind je infographics over het verdienmodel van een coöperatie: Infographic coöperatief energie opwekken: hoe lopen de geld- en energiestromen?

Wil je meer weten?

Profiel Mattijn Kroos

Mattijn Kroos

Projectleider Energie & Lokale initiatieven