Ontwikkelfinanciering

Let op: Per 1 april ligt de ondersteuning vanuit LEI-F stil. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkelfinanciering

Heeft jouw energie-initiatief een goed plan om lokaal energie op te wekken of te besparen? Met een businesscase waaruit blijkt dat het idee haalbaar is? In veel gevallen moet je dan al grote kosten maken, voordat je opbrengsten kunt realiseren. In deze risicovolle ontwikkelfase is het vaak lastig om financiering te vinden voor je project. Daarvoor is er de LEI-F.

Doorontwikkelen met LEI-F

De Lokale Energie-initiatieven Faciliteit (LEI-F) is bedoeld voor lokale energie-initiatieven die al een duidelijk plan hebben. LEI-F biedt financieringsmogelijkheden en toegang tot experts voor initiatieven in de ontwikkelfase van het project.

Bekijk de video om er achter te komen of de LEI-F jouw project verder kan helpen.

LEI-F: informatie en aanvragen

 • Hoe werkt LEI-F?

  De LEI-F baseert zich op de volgende uitgangspunten:

  • De LEI-F coördinator denkt met je mee en begeleidt je naar een adequate aanvraag;
  • Er worden ontwikkelleningen vertrekt door Energiefonds Overijssel vanaf 20.000;
  • Voor alle leningen geldt dat, mocht het project onverhoopt niet gerealiseerd kunnen worden, het financiële risico voor het terugbetalen van de lening niet bij het lokale energie-initiatief ligt;
  • Rente gekoppeld aan de rente op de kapitaalmarkt plus 4% risico-opslag per jaar (pas te betalen aan het einde van de looptijd);
  • Eenmalige risicovergoeding van 20% (bij succes).

 • Waarvoor kun je LEI-F gebruiken?

  Typische activiteiten die met LEI-F kunnen worden gefinancierd zijn:

  • Onderzoekskosten voor flora en fauna
  • Kosten voor bijeenkomsten m.b.t. omwonenden
  • Betaling van de leges aan de gemeente
  • Reservering transportcapaciteit
  • Advieskosten projectbureau
  • Advieskosten op het gebied va landschappelijke inpassing
  • Advieskosten op het gebied van explosievenonderzoek
  • Advieskosten op het gebied van engineering

 • LEI-F aanvragen

  Ben je geïnteresseerd in de LEI-F of wil je meer informatie? Stuur een mail naar leif@natuurenmilieuoverijssel.nl en we gaan voor je aan de slag.

Expertpool

Op zoek naar inhoudelijke expertise bij de ontwikkeling van je plannen en businesscase? In onze expertpool vind je een lijst met experts die ervaring hebben met energie-initiatieven en jou verder kunnen helpen. Je kunt financiering van LEI-F gebruiken om deze experts in te huren.

Ga naar de expertpool

Andere financieringsmogelijkheden

Initiatieven die met meer innovatieve projecten bezig willen, kunnen om hun businesscase rond te krijgen ook soms gebruikmaken van LEADER-subsidie voor plattelandsontwikkeling van onderop. Deze subsidie is niet specifiek voor energie-initiatieven, en wordt daarom door lokale energie-initiatieven vaak als meer werk en/of meer ingewikkeld ervaren.

Soms halen initiatieven (een deel van) het benodigde geld voor de ontwikkelfase op in de lokale gemeenschap (bij bewoners of ondernemers). Dat biedt mogelijkheden om tegelijkertijd draagvlak te creëren voor de daadwerkelijke uitvoering. In onze kennisbank vind je hoe je mensen kunt enthousiasmeren voor je plan.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel