Opstartsubsidies

Opstartsubsidies

Om je project op te starten, heb je soms procesgeld nodig. Hieronder lees je hoe je een bedrag kunt aanvragen via de LEI-voucher en welke subsidies er nog meer zijn.

Wat is de LEI-voucher?

Voor startende initiatieven en bestaande initiatieven die een nieuw project willen starten is er een LEI-voucher. De LEI-voucher is een subsidie van maximaal 10.000 euro, speciaal voor startende initiatieven. Deze subsidie is bedoeld voor het opzetten van een lokaal energie-initiatief (LEI) of voor de opstartfase van energie opwek-of besparingsprojecten.

Eerst contact met een LEI-coach

Het is belangrijk dat je voor het aanvragen contact hebt gehad met onze LEI-coaches. Zij helpen je met de eerste stappen, denken met je mee over de subsidieaanvraag en geven een verklaring af die je nodig hebt voor de aanvraag van de LEI-voucher.

Meer informatie over LEI-coaches

LEI-voucher: informatie en aanvragen

 • Waarvoor kun je de LEI-voucher gebruiken?

  Voor één, of meerdere, van de volgende activiteiten:

  1. Het inrichten en oprichten van de organisatie van het lokale energie-initiatief.
  2. Het stimuleren van energiebesparing bij woningen.
  3. Het voorbereiden van een opwekproject om tot een realiseerbaar project te komen.
  4. Het voorbereiden van een grootschalig opwekproject om tot een ontwikkelbaar project te komen.

 • Voor wie is deze subsidie?

  Een lokaal energie-initiatief is een collectief van inwoners en – niet verplicht – lokale organisaties of lokale bedrijven met als doel om energiebesparing of productie van hernieuwbare energie te realiseren. Dit kan zijn een coöperatie, stichting, vereniging, BV. of een initiatief dat nog bezig is om één van deze rechtsvormen te verkrijgen.

  Als voorwaarde wordt gesteld dat de LEI:

  • gevestigd is in een bepaald gebied binnen Overijssel;
  • binding heeft met de lokale omgeving;
  • een bestuur heeft van minimaal twee personen;
  • open staat voor iedereen die wil deelnemen;
  • de lokale omgeving van het project laat meebeslissen over de ontwikkeling van het project; en
  • leden, klanten of maatschappelijke bestemmingen in de lokale omgeving van het project profiteren van de opbrengsten.

 • Hoeveel subsidie kunnen we krijgen?

  1. De subsidie voor het oprichten en inrichten van de organisatie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 2.500,-.
  2. De subsidie voor het stimuleren van energiebesparing bij woningen is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 12.500,-.
  3. De subsidie voor het voorbereiden van een opwekproject is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 5.000,-.
  4. De subsidie voor het voorbereiden van een grootschalig opwekproject is maximaal 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen en bedraagt maximaal € 10.000,-.

  De LEI-voucher kan niet vaker worden aangevraagd voor dezelfde activiteiten. Wel kun je als energie-initiatief vaker een LEI-voucher krijgen, bijvoorbeeld voor een nieuw project.

 

Andere subsidiemogelijkheden

Er zijn ook gemeenten die geld vrijmaken voor lokale energie-initiatieven. Bijvoorbeeld vanuit een potje voor energietransitie of een startbijdrage voor burgerinitiatieven. Neem hiervoor contact op met jouw gemeente.

Daarnaast heeft Natuur en Milieu Overijssel een fondsenboek ontwikkeld voor duurzame initiatieven. Mogelijk kan je bij een van deze fondsen een bijdrage aanvragen voor jouw project.

Wil je meer weten?

Profiel Mattijn Kroos

Mattijn Kroos

Projectleider Energie & Lokale initiatieven