Lokaal eigendom en participatie

Lokaal eigendom en participatie

Op deze pagina vind je informatie over lokaal eigenaarschap en participatie. Kom je er niet uit of wil je meer weten? Neem dan contact op!

Lokaal eigendom

In deze factsheet geven wij antwoord op de vragen wat de doelstelling 50% lokaal eigendom uit het klimaatakkoord betekent en hoe je het kunt bereiken. Bij de factsheet hoort deze Q&A met de meestgestelde vragen over 50% lokaal eigendom.

De RESsen in Overijssel hebben een handreiking gemaakt over hoe gemeenten met lokaal eigendom kunnen omgaan. Bekijk de handreiking van West-Overijssel of die van Twente.

Ook vind je hier een algemene presentatie over Lokaal Eigendom van LEI-coach Guido.

Participatie

Hoe organiseer je een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom? In de Handreiking wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners lees je hoe je anderen bij je project kunt betrekken.

Deze Participatiewaaier uit het klimaatakkoord bevat een overzicht van verschillende vormen van projectparticipatie (zowel ontwerp- als financiële participatie).

Routekaart duurzame wijken

De Natuur en Milieufederaties ontwikkelden deze praktische Routekaart Duurzame Wijken, een handig stappenplan met to do-lijstjes, tips, voorbeelden en tools.

Samenwerken met marktpartijen

Om een project te ontwikkelen, werk je samen met  de grondeigenaar, energiebedrijf en andere marktpartijen. Om een project van de grond te krijgen, is goed samenspel tussen de projectpartners essentieel. Wij hebben hiervoor handvaten ontwikkeld. Ook de participatiecoalitie heeft een handreiking gemaakt over de rolverdeling en afspraken. In deze presentatie van Enber lees je ook meer over de samenwerking met commerciële ontwikkelaars.

Je kunt ervoor kiezen om je project te ontwikkelen samen met een commerciële ontwikkelaar. Op 10 mei 2021 organiseerden we een kennissessie over het samenwerken met een commerciële ontwikkelaar. Deze sessie kun je terugkijken:

Naar de kennissessies!

Voorbeeld documenten

Als je samen gaat werken met een commerciële projectontwikkelaar dan is het nodig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Deze handreiking samenwerkingsovereenkomsten van EnergieSamen geeft je een beeld van welke afspraken je kunt maken met een marktpartij. Ook moet er meestal een grondovereenkomst afgesloten en een intentieverklaring opgesteld worden.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel