Warmte en energiebesparing

Warmte en energiebesparing

Op deze pagina vind je veel informatie over warmte en energiebesparing. Kom je er niet uit of wil je meer informatie? Neem dan contact op!

Warmte

De komende jaren gaan steeds meer huizen en wijken van het aardgas af.

  • Gemeenten maken hiervoor een warmtetransitievisie, dit document geeft aanbevelingen voor het maken van deze warmtetransitievisies.
  • Hoe initiatieven en gemeenten kunnen samenwerken in de warmtetransitie, en een aantal mooie voorbeelden, vind je hier.
  • Dit rapport beschrijft 20 lessen uit de praktijk
  • Meer geleerde lessen van warmtecoöperaties vind je hier of in het kennisdossier van Hieropgewekt.

Energiebesparing

Als lokaal initiatief kun je veel doen om mensen bewust te maken van hoe ze energie kunnen besparen. Informatie over collectief energie besparen vind je op deze website.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel