Windenergie

Windenergie

Op deze pagina vind je veel informatie over windenergie. Wil je meer weten of kom je er niet uit? Neem dan contact op!

Windenergie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Een windproject realiseren is echter een langdurig en gecompliceerd project. Een gemiddelde aanlooptijd van 7 jaar, omvangrijke investeringen en de kans dat plannen vastlopen is de reden dat veel coöperaties zich niet wagen aan windprojecten. Jammer, want juist lokale coöperaties kunnen werken aan draagvlak bij bewoners en er voor zorgen dat het rendement van de windmolens de lokale gemeenschap ten goede komen

Wind op land

De Natuur en Milieufederaties en Natuur&Milieu hebben www.windopland.info opgezet. Een digitaal platform waar kennis en ervaringen worden gedeeld over windenergie. Alle aspecten van windenergie komen aan de orde, o.a. participatie, locatiekeuze, ecologische aspecten en praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland.

Bekijk ook deze factsheets met veelgestelde vragen over wind op land.

Kengetallen wind

Onder ‘windenergie op land’ vallen de grote windturbines of windparken, waarmee elektriciteit wordt opgewekt die direct op het openbare elektriciteitsnet wordt ingevoed. In dit document vind je de technische informatie en kengetallen over windenergie.

Miniwindturbines

Regelmatig duiken er nieuwe concepten op van miniwindturbines (kleine windmolens). Deze worden soms aangeprezen als een goed alternatief voor de moderne steeds groter wordende windturbines, maar hoe rendabel is zo’n kleine molen? In dit document vind je wat kengetallen.

Overige handreikingen:

Toolbox omgevingsparticipatie bij windenergie

De Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windturbines (NLVOW) heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een rapport geschreven over participatie bij windenergie. Centrale vraag is: hoe kan de besluitvorming zo worden ingericht dat de kans op confrontatie afneemt en de kans op acceptatie groter wordt. Een interessant rapport voor een ieder die bij windenergieprojecten betrokken is. Download het handboek hier.

Wil je meer weten?

Profiel Linda van IJzendoorn

Linda van IJzendoorn

Aanspreekpunt lokale energie-initiatieven