Zonne-energie

Zonne-energie

De meeste energie-initiatieven wekken elektriciteit op via het plaatsen van zonnepanelen, op een dak of op de grond. Op deze pagina vind je relevante informatie over het opwekken van zonne-energie vanuit een energie-initiatief. Kom je er niet uit of wil me meer informatie? Neem dan contact op!

Een zonproject, hoe doe je dat?

Op de Kennisbank van Hieropgewekt vind je allerlei informatie over het realiseren van zonproject. Doorloop bijvoorbeeld eens alle stappen van idee tot realisatie in de online leermodule collectief zonproject.

Zon op dak

  • Afspraken: Als je zonnepanelen legt op andermans dak, moet je daarvoor goede afspraken maken. Enschede Energie heeft dit stappenplan gemaakt om in het eerste gesprek met een dakeigenaar te bespreken: Zo weet de dakeigenaar wat hem of haar te wachten staat. Voor initiatieven ook een handige leidraad. 
  • Lees hier hoe je het recht van opstal regelt en bekijk voorbeeldcontracten.
  • Verzekering: Wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van de installatie? En tegen welk type schade kan je je verzekeren? Hier lees je hoe je alles goed verzekerd.
  • Salderen: In deze factsheet lees je wat salderen en het afbouwen van de regeling betekent.

Zon op land

Ga je een zonneveld ontwikkelen, let dan op de Gedragscode zon op land

De initiatieven voor de aanleg van zonnevelden in de groene omgeving nemen toe. Veelal is er nog geen beleid ontwikkeld. Hierbij drie documenten:

Meer weten over multifunctioneel landgebruik bij zon op land of water? Lees dan deze brochure van de Alliantie Zon.

Kengetallen zon

Onder ‘grootschalige Zon-PV’ worden grond-gebonden, dak-gebonden en op water drijvende zonneparken verstaan, met een vermogen van (meestal) meer dan 1 MWp. In dit document vind je de technische informatie en kengetallen over grootschalige zonne-energie projecten.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel