Meer weten over lokale energie

Wat is Lokale Energie?

Wat is een lokaal energie-initiatief? Een lokaal energie-initiatief is een groep mensen die samen in een bepaald gebied duurzame energie wil opwekken of besparen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of door gezamenlijk isolatiemateriaal in te kopen. De initiatiefnemers hebben een lokale binding, omdat ze in het gebied wonen of gevestigd zijn als bedrijf. Andere bewoners en bedrijven uit het gebied kunnen lid worden, meebeslissen en meeprofiteren van het initiatief.  

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

Waarom zijn lokale initiatieven belangrijk?

Lokale energie-initiatieven zijn onmisbaar in de energietransitie. Ze realiseren projecten die bijdragen aan lokale energiedoelstellingen van de gemeente. Ook zorgen ze voor meer draagvlak voor de energietransitie: de lusten en lasten worden eerlijk verdeeld.

In het klimaatakkoord staat vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken in het akkoord is dat dat we streven naar 50% lokaal eigenaarschap bij de productie van duurzame energie. Hierin spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol.

Lees hier meer over lokale energie-initiatieven

Wat doen lokale energie-initiatieven?

In Overijssel zijn zo’n 100 lokale energie-initiatieven actief. Zij werken aan allerlei projecten zoals zon op dak, zonnevelden, windmolens, energiebesparing en bewustwording.

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van bestaande energie-initiatieven

 

Wil je meer weten?

Profiel Linda van IJzendoorn

Linda van IJzendoorn

Aanspreekpunt lokale energie-initiatieven