Nieuwe Codebesluit Congestiemanagement is in werking

Nieuwe Codebesluit Congestiemanagement is in werking

Op 25 november 2022 is het nieuwe ‘Codebesluit Congestiemanagement’ inwerking getreden. Dit besluit was op 24 mei in de Staatscourant gepubliceerd. Aan de netbeheerders was een termijn van een half jaar gegund om op het besluit in te spelen.

Dit besluit geeft netbeheerders ruimte om bij congestie toch een aansluiting te realiseren onder een zogenaamd ‘Capaciteitbeperkingscontract’ (CBC). De aangeslotene krijgt dan een normale (firm) aansluiting met een Aansluit en Transport Overeenkomst (ATO), en kunnen elektriciteit afnemen of terug leveren onder de voorwaarde dat zij bereid zijn een aantal uren per jaar hun vermogen terug te regelen. De netbeheerder heeft een budget om het verlies financieel te compenseren.

In deze notitie heeft ACM een aantal vragen hierover helder van antwoorden voorzien.

Tijdens het evenement HIER Opgewekt heeft Leon Straathof van Energie Samen in een boeiende presentatie ook het principe uitgelegd. Energie Samen is in overleg met de netbeheerders om dit verder praktisch uit te werken. Voor veel projecten die nu geen netaansluiting kunnen krijgen is dit mogelijk een interessante oplossing.

In de praktijk handelen netbeheerders nog terughoudend/passief met het afsluiten van een CBC. Graag wijzen wij projecten die in de ‘wachtstand’ staan op deze nieuwe ontwikkeling. We horen graag of er al projecten met de netbeheerder in gesprek zijn over een CBC.