Aanpassingen subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven

Aanpassingen subsidieregeling voor lokale energie-initiatieven

Voor de opstartfase van projecten van lokale energie-initiatieven is er een provinciale subsidie beschikbaar. In 2021 bedroeg deze maximaal €5.000 per aanvraag. Dit jaar is de regeling aangepast. Het maximaal aan te vragen bedrag is nu afhankelijk van de activiteit en daarnaast wordt er voor de meeste activiteiten een cofinancieringseis gesteld.  

Hieronder zie je per type activiteit het maximaal aan te vragen bedrag en de cofinancieringseisen:  

  • Het inrichten en oprichten van de organisatie van het lokale energie-initiatief. Hiervoor is maximaal €2.500 aan te vragen.  
  • Het uitvoeren van een energiebesparingsproject gericht op woningen. Hiervoor is maximaal €2.500 aan te vragen en geldt een cofinancieringseis van minimaal 20%.  
  • Het voorbereiden van een opwekproject om tot een realiseerbaar project te komen. Hiervoor is maximaal €5.000 aan te vragen en geldt een cofinancieringseis van minimaal 20%. 
  • Het voorbereiden van een grootschalig opwekproject om tot een ontwikkelbaar project te komen. Hiervoor is maximaal €10.000 aan te vragen en geldt een cofinancieringseis van minimaal 20%. 

Om in aanmerking te komen voor een LEI subsidie is er een verklaring van een LEI-Coach nodig. Meer informatie over de vernieuwde regeling is te vinden op de website van de Provincie