Als grondeigenaar aan de slag met duurzame energie-opwek 

Als grondeigenaar aan de slag met duurzame energie-opwek 

Voor agrariërs of grondeigenaren kan het interessant zijn om een deel van hun grond te gebruiken voor grootschalige energie-opwek. Naast dat duurzame opwek een mooie bijdrage levert aan de energietransitie, kan het immers een interessant verdienmodel zijn en biedt kansen om verduurzaming van het landgoed te financieren.  

Nederland is klein, maar de energieopgave is groot. Duurzame energieprojecten moeten altijd opboksen tegen andere belangrijke opgaven; het versterken van biodiversiteit, het bouwen van woningen, voedselproductie, noem maar op. Het is belangrijk om opgaven slim te combineren en onze ruimte goed te benutten. Grond in particulier bezit kan hierin een uitkomst bieden. Zo kan een agrariër bijvoorbeeld voedselproductie combineren met energieopwek via zonnepanelen. 

Koppeling grondeigenaar en lokaal energie-initiatief
Wanneer grondeigenaren zich bij ons melden om een deel van hun parceel te gebruiken voor duurzame opwek, dan gaan we op zoek naar een lokaal energie-initiatief om te kijken of we een koppeling kunnen maken. “Er zijn veel initiatieven op zoek naar locaties voor energieopwekking. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat minstens de helft van al deze projecten door lokale partijen gerealiseerd moet worden. Dit noemen we met een mooi woord; “Lokaal Eigendom”, aldus Leander. Lokaal eigendom heeft als voordeel dat de zeggenschap van omwonenden maximaal is en de opbrengsten van projecten zo lokaal mogelijk landen. Daarnaast kan de samenwerking met zo’n  lokaal energie-initiatief het makkelijker maken voor grondeigenaren om met een energieproject te starten: zij hebben de kennis en kunde om zo’n project van de grond te krijgen immer in huis. Samen kunnen we kijken welke kansen er zijn om met de grondeigenaar en een lokaal initiatief een energieproject te realiseren. 

Terugkijken bijeenkomst Overijssels Particulier Grondbezit
Tijdens de ledenvergadering van Overijssels Particulier Grondbezit op 14 november kwamen zo’n 50 grondeigenaren en agrariërs bijeen om met elkaar de kansen van duurzame energie-opwek te bespreken. Deze bijeenkomst was een vervolg op het webinar “Energie opwekken op mijn land; Kansen en bedreigingen” welke je hier nog eens kunt terugkijken.