Drie windmolens en een zonnepark in Tolhuislanden

Drie windmolens en een zonnepark in Tolhuislanden

Zwolle is straks maar liefst 3 windmolens en ruim 17 hectare zonnepark rijker! In Tolhuislanden welteverstaan. Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden liet een onderzoek uitvoeren naar drie verschillende opstellingsvarianten voor wind- en zonne-energie in het gebied. Bij dit onderzoek zijn effecten op de omgeving onderzocht, zoals geluid- en slagschaduwhinder, impact op ecologie en landschap, en externe veiligheid. Op basis van de resultaten van dit onderzoek hebben de leden nu gekozen voor een voorkeursvariant.

Deze voorkeursvariant bestaat dus uit 3 windmolens en 17 hectare zonnepark, die samen voor meer dan 25.000 huishoudens aan groene energie zullen gaan opwekken. Nu de leden een keuze hebben gemaakt is het tijd voor de volgende stap: het plan voorleggen aan de gemeente voor besluitvorming. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Ik heb heel veel waardering voor de leden van Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden die nu met een mooi plan komen voor de realisatie van grootschalige energie opwek. Doordat de buurt zelf de leiding heeft genomen, blijft de zeggenschap bij de mensen in het gebied. Tolhuislanden geeft hiermee een prachtig voorbeeld van het ontwikkelen van duurzame energie met lokaal eigendom. Als de plannen gerealiseerd worden, komt Zwolle een flinke stap dichterbij energieneutraal. En de leden van de coöperatie delen in de financiële opbrengsten. Een prachtige win-win situatie.”

Bekijk hier de website van Cooperatie Duurzaam Tolhuislanden