ECO: ondersteuning voor energiegemeenschappen in Overijssel

ECO: ondersteuning voor energiegemeenschappen in Overijssel

Energie is essentieel voor ons dagelijks leven. De manier waarop we energie opwekken en gebruiken verandert. Het draait niet alleen meer om winst maken, maar ook om de impact op de samenleving en duurzaamheid. Daar komen energiegemeenschappen om de hoek kijken, en een organisatie die energiegemeenschappen kan ondersteunen. Maar wat zijn energiegemeenschappen en hoe worden zij ondersteund?

Energiegemeenschappen: Een energiegemeenschap bestaat uit mensen die samenwerken in een buurt, wijk of op een bedrijventerrein. Het doel is om meer zelfvoorzienend en milieuvriendelijk te zijn. Dit wordt bereikt door samen te investeren in bijvoorbeeld zon-op-dak, windturbines of duurzame warmte.

In Nederland zijn veel buurtgroepen actief bezig met het duurzamer maken van hun omgeving. In de provincie Overijssel willen we meer nadruk leggen op lokaal eigendom en zeggenschap. Zo blijven de opbrengsten van deze projecten binnen de buurt en gaan ze niet naar investeerders, ook niet naar buitenlandse.

Om energiegemeenschappen te helpen, werken 11 Twentse energiecoöperaties aan het opzetten van een provinciale organisatie in Overijssel die kan ondersteunen en zich kan bezighouden met grotere projecten, zoals windenergie en het aardgasvrij maken van buurten en dorpen.

Energie Coöperatie Overijssel – ECO: ECO is de organisatie die zij aan het opzetten zijn voor dit doel. Ze willen dat energiegemeenschappen het gezicht blijven van hun projecten en het aanspreekpunt zijn voor hun omgeving. ECO biedt ondersteuning zonder winstoogmerk, opbrengsten zijn voor de energiegemeenschap, niet voor ECO zelf.

Energie Coöperatie Overijssel wordt een onafhankelijke organisatie, los van de overheid en de particuliere sector. ECO wordt opgericht door energiegemeenschappen met gedeelde belangen om de energietransitie op een eerlijke, democratische, duurzame en sociale manier aan te pakken.

Lokaal Eigendom: Energie Coöperatie Overijssel volgt de recente definitie van lokaal eigendom zoals vastgesteld in het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NPRES). Dit betekent dat de lokale gemeenschap wordt betrokken bij de besluitvorming en voordelen van wind-, zonne- en warmteprojecten. Het geeft de gemeenschap zeggenschap over de ontwikkeling en opbrengsten van deze projecten, wat kan zorgen voor een eerlijke verdeling van voordelen en nadelen. Dit helpt de acceptatie van duurzame energieprojecten te bevorderen. Hoewel ECO streeft naar 100% lokaal eigendom, is dat niet altijd haalbaar vanwege de noodzaak voor winstgevendheid in samenwerkingsverbanden met bedrijven.

Europa: Energie Coöperatie Overijssel sluit aan bij het beleid, definities, begrippen en concepten van de Europese Commissie.