Eerste LEI-F financiering gaat over tot exploitatie

Eerste LEI-F financiering gaat over tot exploitatie

Mede dankzij de inzet van lokale energie-initiatieven (LEI’s) maken we langzamerhand de omslag van fossiele naar duurzame energie, ook in Overijssel. Hier zijn inmiddels meer dan 100 lokale energie-initiatieven actief met ruim 300 energieprojecten! Van Haaksbergen tot aan Kampen en van Hardenberg tot aan Deventer; in elke gemeente werken energie-initiatieven aan duurzame energieopwekking en energiebesparing.

Een LEI-F financiering voor Enschede Energie
Met de LEI-F, die voorziet in toegang tot financiering en expertise, zorgen we voor meer gerealiseerde LE-initiatieven en dat hun kennis gedeeld wordt. Een van de eersten die wij met een LEI-F faciliteit hielpen was de coöperatie Enschede Energie. Zij brachten hiermee hun duurzame plannen naar een volgende fase en gebruikten de lening om de kosten te dekken die gemaakt werden voor de ontwikkeling van duurzame (vooral zon) energie projecten in en rondom Enschede. En die gaan nu in werking.

Twee zonnevelden klaar voor opwekken duurzame stroom
Inmiddels is Enschede Energie met dit project in de volgende fase gekomen en gaat zij nu over tot het exploiteren en lokaal opwekken van energie op drie lokaal gelegen zonnevelden in de Eschmarke met een totaal vermogen van 10 MW.  De hier opgewerkte stroom voorziet in totaal 3.000 huishoudens in Enschede van duurzame energie. Lokaal opgewekt, mede in lokaal eigendom en lokaal gebruikt dus. Het Energiefonds heeft, samen met de coöperatie, de ontwikkeling mogelijk gemaakt en nu gaan we voor deze volgende fase ook samen verder.

Ook geïnteresseerd in een LEI-F financiering?
Bekijk dan de pagina over de LEI-Fmet een folder en een filmpje over de werking van de LEI-F. Enschede Energie vertelt hierin over wat deze financiering voor hen heeft gedaan.