Energieneutraal wonen in een landgoed van de toekomst!

Energieneutraal wonen in een landgoed van de toekomst!

Energieneutraal wonen in een heuze Energietuin? Dat kan straks op de Noordmanshoek in Wijhe. In dit landgoed van de toekomst is onder andere ruimte voor duurzame energieopwekking, recreatie en duurzame voedselproductie. En je kunt er dus ook gaan wonen! 

Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Van voedselproductie, recreëren of wonen is nu nog geen sprake, maar het zonnepark is inmiddels een feit en leverde met haar ruim 20 duizend panelen in maart al de eerste elektriciteit. De rest van het landgoed is nog in ontwikkeling.

Ontwerpen voor extra woningbouw
Onlangs presenteerde de Stichting, samen met architect Huub van Laarhoven een tweetal nieuwe ontwerpen voor de Energietuin. In opdracht van de gemeenten zochten ze namelijk de mogelijkheid voor extra woningbouw op het landgoed uit. In het ene ontwerp worden er 50 wooneenheden gerealiseerd, in het andere 110. “Het landgoed staat in het ontwerp centraal. We willen de woningbouw daarom niet verspreiden over het hele landgoed, maar hebben gekozen voor een ontwerp waarbij de woningen geclusterd zijn, maar wel allemaal in verbinding staan met het groen,” aldus van Laarhoven.

Duurzaam wonen in Energietuin de Noordmanshoek
Stichting de Noordmanshoek en Van Laarhoven hebben duurzaamheid hoog op het lijstje gehad bij het ontwerp en dat zie je dan ook in allerlei onderdelen terug. Bijvoorbeeld in het materiaalgebruik. “We willen zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke materialen, zoals houtskelet en kalkhennep. Waar het maken van natuurlijke materialen veel CO2 kost, slaan deze materialen juist CO2 op. En daarnaast zorgen ze voor een veel gezonder binnenklimaat ”, aldus Van Laarhoven. Daarnaast is er volop aandacht voor biodiversiteit en zijn alle woningen zo gesitueerd dat ze uitkijken op het groen: het hele landgoed is je tuin.

Geïnteresseerde omwonenden bekijken de plannen voor woningbouw in Energietuin de Noordmanshoek

 

Delen: duurzaam én goedkoper
Een belangrijk speerpunt van zowel de Wijhenaren als de Stichting en Van Laarhoven is de betaalbaarheid van de woningen voor starters. De stichting heeft hier onderzoek naar gedaan, en experts geven aan dat de prijzen van biobased en duurzaam bouwen niet veel meer verschillen van traditionele bouw. Daarnaast heeft de Stichting nog een ander idee om het wonen betaalbaar te houden: delen! Zo denkt de Stichting bijvoorbeeld aan het delen van elektrische auto’s en andere deelvoorzieningen zoals een gemeenschappelijke werkplaats, moestuin, kantoorruimte en logeerplek waar gasten kunnen worden ontvangen. Het idee hierachter is dat het materiaalgebruik tijdens de bouw wordt beperkt en de ruimte in de Noordmanshoek zo goed mogelijk wordt benut. Zo blijft er meer ruimte over voor bijvoorbeeld groen.

Energietuin de Noordmanshoek
Een Energietuin is een plek waar duurzame energieopwekking op creatieve wijze in de openbare, groene ruimte wordt ingepast. Stichting De Noordmanshoek ontwikkelde samen met de gemeente Olst-Wijhe, de Wageningen University (WUR) en Natuur en Milieu Overijssel, een concept voor een van de eerste Energietuinen van Nederland. Volgens het huidige plan wordt De Noordmanshoek ingericht als landgoed met onder andere een voedselbos, een tuinderij, een boomgaard, een havezate en een zonnepark ontwikkeld door Goed Veur Mekare. De Energietuin wordt een plek speciaal voor de inwoners van Olst-Wijhe: waar je kunt wandelen, waar kinderen kunnen spelen en waar zelfs wat te leren valt over natuur en energie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Lees meer op de website van Noordmanshoek