Maak kennis met LEI-T!

Maak kennis met LEI-T!

Ze vertegenwoordigen de verschillende energie-initiatieven die Twente rijk is, zijn een gesprekspartner in de RES Twente en versnellen met hun input de energietransitie in de regio. We hebben het natuurlijk over de werkgroep LEI-T!

De werkgroep bestaat uit leden van een aantal Twentse lokale energie-initiatieven. Als gesprekspartner voor de RES proberen zij aandachtspunten vanuit de lokale initiatieven onder de aandacht te brengen, en op die manier de Twentse energietransitie te versnellen. Ook wil deze groep bijdragen aan samenwerking en kennisuitwisseling tussen lokale initiatieven.

Een bewogen jaar!
Afgelopen jaar hebben de initiatieven bijvoorbeeld inbreng geleverd in RES werkgroepen over onder andere netcapaciteit en ruimtelijke ordening, en samen met de RES organisatie een handreiking voor lokaal eigendom gemaakt en een kaart met Twentse opwekprojecten ontwikkelt. Ook heeft LEI-T het manifest ‘Breed draagvlak voor vooruitgang en verduurzaming in Twente’ aangeboden, waarin lokale initiatieven en andere maatschappelijke organisaties uit Twente gemeenten oproepen om meer lef en uitvoeringskracht te tonen.

Vragen of input voor LEI-T?
Dit alles kunnen ze natuurlijk niet zonder de input van de energie-initiatieven in Twente. Zo hebben op donderdag 24 maart hebben ruim 20 deelnemers uit verschillende Twentse energie-initiatieven met elkaar nagedacht over de Twentse RES, en specifiek de inbreng die lokale initiatieven in dit proces moeten hebben. Maar je hoeft niet op een bijeenkomst te wachten om vanuit jullie initiatief inbreng te hebben in LEI-T. Dus, heeft jouw initiatief vragen of ideeën over de energietransitie in Twente? Neem dan contact op met voorzitter Jeroen Jansen (Enschede Energie) of Wendy Oude Vrielink (Natuur en Milieu Overijssel).