Reacties op Overijssels wind-en zonbeleid

Reacties op Overijssels wind-en zonbeleid

Afgelopen weken lag hetĀ ontwerp-beleid over windenergie en zon op land van de provincie Overijssel ter inzage. De lokale energie-initiatieven in Overijssel hebben een gezamenlijke reactie ingediend, waarbij zij onder andere aangeven positief te zijn over de regie die de provincie neemt om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen, maar ook een aantal aandachtspunten benoemen rondom onder andere het borgen van lokaal eigendom, te generieke uitsluiting en cumulatieve effecten op natuur.

Ingediende zienswijze van de lokale energie-initiatieven

De gezamenlijke reactie van de lokale energie-initiatieven is hierĀ te lezen. Ook Natuur en Milieu Overijssel diende een zienswijze in. Het nieuwe beleid zal deels door Gedeputeerde Staten en deels door Provinciale Staten worden vastgesteld, het is nog niet bekend wanneer.

Maximum GWh per voorkeursgebied
Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel heeft besloten in het beleid een maximumaantal op te wekken GWh per voorkeursgebied (voorheen de vier grote clusters) op te gaan nemen. In het bijbehorende ontwerp Provinciaal Programma Energiestrategie 2024 wordt een voorlopige toedeling gemaakt voor de maxima per voorkeursgebied en geeft de provincie in hoofdstuk 4 aan hoe ze omgaan met Lokaal Eigendom.

Aanscherping zonneladder
Naast het windbeleid, zijn ook stappen gezet in het voorgenomen zonbeleid van de provincie. De zonneladder wordt aangescherpt, zodat zonneparken op landbouw- en natuurgrond niet langer zijn toegestaan. Voor plannen die al vergaand in voorbereiding zijn, wil de provincie een overgangsregeling treffen.

Bekijk het nieuwe beleid van de provincie hier!