Spiekkaart voor raadsleden, Statenleden en waterschapsbestuurders

Spiekkaart voor raadsleden, Statenleden en waterschapsbestuurders

Windenergie

De belangrijkste aandachtspunten voor de Regionale Energiestrategieën op één A4

De uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) staat komende tijd op de agenda van gemeenteraden, Provinciale Staten en waterschapsbesturen. Om hen te helpen de complexe materie te beoordelen, hebben we samen met de andere partners van de Participatiecoalitie een overzichtelijke spiekkaart gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten. 

De keuzes die de raadsleden, statenleden en waterschapsbestuurders onder de loep gaan nemen: hoeveel zon- en windenergie gaan we opwekken? En wat en gaan we doen aan energiebesparing en duurzame warmte? Minstens zo belangrijk: een oordeel vellen over de manier waarop. Essentieel is dat de volksvertegenwoordigers aandacht hebben voor omwonenden, landschap en natuur. Immers zijn alleen breed gedragen plannen toekomstbestendig.

Het ‘spiekbriefje’ helpt volksvertegenwoordigers om hun invloed aan te wenden om voorwaarden hiervoor op te nemen in de plannen.

Download de Spiekkaart: van RES naar realisatie

Burgerbetrokkenheid geeft glans

Ervaringen uit het hele land tonen aan dat energieprojecten waarin burgers een actieve rol spelen, veel opleveren voor de gemeenschap. Zowel financieel als maatschappelijk. Ook kunnen ze op veel maatschappelijk draagvlak rekenen.

Duurzame energieprojecten waarbij de lokale omgeving (mede)ontwikkelaar en -eigenaar is, leveren bijvoorbeeld heel concreet geld op. En de omgeving krijgt zeggenschap over hoe het landschap verandert en hoe het geld wordt ingezet.

Zo worden projecten ondersteund voor leefbaarheid in dorpen, voor versterking van lokale natuur en landschap en/of om betaalbare duurzame energie voor de gemeenschap op te wekken. De voorbeelden hiervan zijn legio.

Meer aandacht voor bewoners nodig

Uit analyses die de Participatiecoalitie maakte van alle RES’en, blijkt echter dat overheden nog te weinig de handschoen oppakken samen mét bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Een gemiste kans. Zeker ook omdat die energie van onderop er al lang ís, kijk maar naar het groeiend aantal energiecoöperaties en groene bewonersinitiatieven (zie de Lokale Energie Monitor).

Wist je dat in bijna elke gemeente in Nederland inmiddels een energie-initiatief van burgers actief is? Zij kunnen, zo nodig ondersteund door de Participatiecoalitie, helpen met het realiseren van lokaal eigendom van de duurzame energieprojecten die in een gemeente/provincie gepland worden.