Uitbreiding LEI-voucher regeling rond besparing

Uitbreiding LEI-voucher regeling rond besparing

Overijssel helpt energierekening te verlagen

De provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om de energierekening van bedrijven en huishoudens zo snel mogelijk omlaag te brengen.

“De beste bescherming tegen de onzekerheid omtrent de hoge energieprijzen is energiebesparing”, zegt Tijs de Bree, gedeputeerde energie van de provincie Overijssel. “Veel besparingsmaatregelen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, leveren direct een groot voordeel op en zijn permanent. Daarom zetten wij daar stevig op in.” Ambitie van de provincie is om 5000 huishoudens en 500 bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen.

Aanpassingen in LEI-voucher regeling

Per 8 november geldt er een uitbereiding van de LEI-voucher regeling. Deze subsidieregeling is bedoeld voor lokale energie-initiatieven die willen starten met een nieuw project rond energieopwek of -besparing en voor nieuwe bewonersinitiatieven die zich willen verenigen in bijvoorbeeld een energiecoöperatie.

De regeling is uitgebreid op het gebied van energiebesparing. Vanaf 8 november is het mogelijk om voor de volgende activiteiten subsidie aan te vragen:

  • Energiebespaarcoaches en -fixers opleiden: subsidie om een energiecoach of – fixer op te leiden. Energiecoaches zijn vrijwilligers die huishoudens informeren over energiebesparing door gedragsaanpassing en door maatregelen in de woning. Energiefixers geven ook advies over besparingsmogelijkheden en voeren daarnaast eenvoudige besparingsmaatregelen in de woning uit. Er is maximaal €500,- subsidie aan te vragen per vrijwilliger die opgeleid wordt tot energiebesparingscoach of energiefixer met een maximum van € 2.500,- per aanvraag.
  • Energiebesparende maatregelen: maatregelen die leiden tot minder gebruik van energie bij huishoudens. Het gaat om kleine maatregelen die door het huishouden, de energiecoach of de energiefixer binnen uiterlijk 4 weken, na het gesprek met de betreffende energiebespaarcoach of energiefixer, uitgevoerd kunnen worden. Er is een maximale subsidie van €10.000,- per aanvraag beschikbaar, waarvan maximaal €2.000,- mag worden gebruikt voor organisatiekosten. Het overige deel wordt besteed aan de energiebesparende maatregelen bij huishoudens. Hierbij kan uitgegaan worden van een vast bedrag van €100,- per huishouden. Er moeten minimaal 100 huishoudens benaderd worden.

Aanvulling op Rijk

De rijksoverheid staat aan de lat voor financiële compensatie. Ze heeft omvangrijke steun aangekondigd voor zowel kleingebruikers als het MKB. In aanvulling op dit pakket voert de provincie de nieuwe aangekondigde maatregelen uit. De Bree: “Energiebesparing leidt tot structurele verbetering van de financiële positie van bedrijven, instellingen en particulieren, maar we zijn ons ervan bewust dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn. Zo worden de boodschappen er niet goedkoper van. Voor de verlichting van deze financiële nood zijn we afhankelijk van de rijksoverheid. Met onze maatregelen proberen we zoveel mogelijk aanvullend te zijn op wat het Rijk doet.”

Meer info over de aangepaste LEI-voucher regeling is hier te vinden. Wil je een LEI-voucher aanvragen, of heb je vragen over de LEI-voucher? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn (l.ijzendoorn@natuurenmilieuoverijssel.nl).