Webinar: Energie opwekken op mijn land; kansen en bedreigingen

Webinar: Energie opwekken op mijn land; kansen en bedreigingen

Op woensdagavond 2 maart is het webinar ‘Energie opwekken op mijn land; kansen en bedreigingen’. Tijdens dit webinar worden grondeigenaren bijgepraat over de kansen en bedreigingen in het proces van grootschalige energieopwekking. Grondeigenaren delen hun ervaringen met grootschalige opwek. Andere grondeigenaren delen hun ervaringen met grootschalige opwek. Het webinar is daarnaast bedoeld om inzicht te krijgen in de kennis- en ondersteuningsbehoefte van grondeigenaren. Het webinar wordt georganiseerd door Stimuland, LTO Noord, Het Overijssels Particulier Grondbezit en Natuur en Milieu Overijssel. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de button in de uitnodiging.

“Met dit webinar willen we agrariërs en andere grondeigenaren bijpraten over de ontwikkelingen van grootschalige energieopwekking in het buitengebied van Overijssel. Er zijn veel initiatieven op zoek naar locaties voor energieopwekking. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat minstens de helft van al deze projecten door lokale partijen gerealiseerd moet worden. Dit noemen we met een mooi woord; “Lokaal Eigendom”. Lokaal eigendom heeft als voordeel dat de zeggenschap van omwonenden maximaal is en de opbrengsten van projecten zo lokaal mogelijk landen”, aldus Leander Broere werkzaam bij Natuur en Milieu Overijssel. Tijdens dit webinar gaat het niet over welke vormen van opwek gewenst zijn, en waar deze dan moeten komen, maar staat de positie van de grondeigenaar in het geheel centraal. Tijdens het webinar zullen dan ook enkele grondeigenaren hun ervaringen delen over de samenwerking met commerciële projectontwikkelaars en lokale energie-initiatieven bij grootschalige opwek.

Broere: “Verder willen we onderzoeken aan welke informatie grondeigenaren behoefte hebben. In mei organiseren we daarom een aantal verdiepende regiobijeenkomsten. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en de lokale energie-initiatieven. We gaan dan met de grondeigenaren in gesprek over hun specifieke situatie. Als samenwerkende organisaties willen we met respect voor het landschap, ondernemers en inwoners kijken hoe we de energieopgaven uit het Klimaatakkoord kunnen vormgeven”.

Klik hier om je aan te melden!