Wil jouw lokaal energie-initiatief aan de slag met een middelbare school?

Wil jouw lokaal energie-initiatief aan de slag met een middelbare school?

De frisse blik en creativiteit van jongeren kunnen professionals helpen met verrassende ideeën en nieuwe inzichten! Adviseurs van de Toekomst koppelt het onderwijs aan overheden, bedrijven en lokale initiatieven rondom actuele duurzaamheidvraagstukken en beleidsprogramma’s. In dit educatieve programma gaan leerlingen uit het voortgezet onderwijs als adviesbureau aan de slag met een echte opdracht bij een echte opdrachtgever, verbonden aan het programma Nieuwe Energie Overijssel. Wil jouw lokaal energie-initiatief ook aan de slag met een middelbare school uit de regio? Laat het ons weten, dan formuleren we samen en vraagstuk en benaderen we een school of zij deel willen nemen.

november 11, 2021

Aan het begin van het programma ontmoeten de leerlingen de opdrachtgever die hen vertelt wat zijn vraagstuk is. Vervolgens vormen de leerlingen een advies- of ontwerpbureau waar zij vanuit hun eigen leefwereld een aantal dagen of weken met dit vraagstuk aan de gang gaan. Gedurende het traject zijn er verschillende contactmomenten tussen het adviesbureau en de opdrachtgever. Leerlingen doen onderzoek, verzamelen en verwerken informatie, vormen een eigen visie en mening, dragen oplossingen aan voor het vraagstuk en werken tijdens het proces aan verschillende competenties. Aan het eind van het programma presenteren de kersverse adviesbureaus hun adviezen aan de opdrachtgevers, bestuurders, klasgenoten en familie tijdens het slotevenement.

Vraagstukken
Sinds 2019 kunnen scholen kiezen voor het thema Nieuwe Energie. De vraagstukken waar de leerlingenadviesbureaus de afgelopen drie jaar aan hebben gewerkt zijn bijvoorbeeld ‘Hoe geef je huurders een rol bij het aardgasvrij maken van de wijk?’, ‘Bedenk een plan voor het aardgasvrij maken van de wijk waar jullie school in staat’, ‘Ontwerp een windmolenpark dat bijdraagt aan een fraai landschap’, ‘Schrijf een plan van aanpak voor het creëren van draagvlak voor de plaatsing van een aantal windmolens in de gemeente van je school’ en  ‘Bedenk een actieplan om de jongeren tot circa 30 jaar te betrekken bij de energietransitie’. Wil jouw lokaal energie-initiatief ook aan de slag met jongeren uit de regio? Neem dan contact op met Natuur en Milieu Overijssel via Alma Streefkerk, a.streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl, 038-4250993.

Bekijk hieronder een leuk filmpje van een voorgaand eindevenement!