Zo staan de lokale energie-initiatieven er anno 2022 voor!

Zo staan de lokale energie-initiatieven er anno 2022 voor!

In het afgelopen jaar is er in Overijssel weer veel gebeurd op het gebied van lokale energie: er zijn nieuwe lokale energie-initiatieven ontstaan, nieuwe samenwerkingen gevormd en prachtige energieprojecten gerealiseerd. 

Om de lokale energie-initiatieven in Overijssel ook in 2023 weer van waardevolle ondersteuning te kunnen voorzien hebben wij afgelopen zomer onze jaarlijkse belronde langs alle initiatieven gedaan. We vroegen hen aan welke projecten zij momenteel werken, waar ze zoal tegenaan lopen en wat ervoor nodig is hun veelal grote ambities ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Onze inzichten hebben we gebundeld in het rapport: Stand van Zaken Lokale Energie-Initiatieven Overijssel 2022.

Wat opvalt is dat de initiatieven elkaar steeds beter weten te vinden: zowel voor kennisuitwisseling als om projecten samen te ontwikkelen. Tegelijkertijd gaat het samenwerken met commerciële ontwikkelaars vaak moeizaam, en hebben ze baat bij een gemeente die meer daadkracht toont in haar energieplannen en duidelijkere eisen stelt aan lokaal eigendom.

Benieuwd naar de andere Overijsselse ontwikkelingen op het gebied van lokale energie in 2022?

Je leest het volledige rapport hier!