Over lokale energie

Over Lokale Energie

Een lokaal energie-initiatief is een groep mensen die samen in een bepaald gebied duurzame energie wil opwekken of besparen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens of door gezamenlijk isolatiemateriaal in te kopen. De initiatiefnemers hebben een lokale binding, omdat ze in het gebied wonen of gevestigd zijn als bedrijf. Andere bewoners en bedrijven uit het gebied kunnen lid worden, meebeslissen en meeprofiteren van het initiatief.

Waarom zijn lokale initiatieven belangrijk?

Lokale energie-initiatieven zijn onmisbaar in de energietransitie. Ze zorgen voor meer draagvlak voor de energietransitie: de lusten en lasten worden namelijk eerlijk verdeeld. Daarnaast realiseren projecten die bijdragen aan lokale energiedoelstellingen van de gemeente. 

In het klimaatakkoord staat vastgelegd dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen wil uitstoten ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken in het akkoord is dat dat we streven naar 50% lokaal eigenaarschap bij de productie van duurzame energie. Hierin spelen lokale energie-initiatieven een belangrijke rol.

Lees meer over lokale energie-initiatieven

Wat doen lokale energie-initiatieven?

In Overijssel zijn zo’n 100 lokale energie-initiatieven actief. Zij werken aan allerlei projecten zoals zon op dak, zonnevelden, windmolens, energiebesparing en bewustwording. Wil je weten hoe het anderen gelukt is om een succesvol initiatief op te zetten? Ben je benieuwd wat er allemaal al gebeurt bij jou in de buurt? Op deze website vind je informatie over lokale energie, maar vooral ook inspiratie:

Bekijk hier lokale energie-initiatieven op de kaart

Ga naar inspirerende voorbeelden

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel