Lokale energie en beleid

Lokale energie en beleid

Nederland wil de totale CO2-uitstoot flink verminderen. Dat betekent automatisch dat er veel gaat veranderen, bijvoorbeeld in het landschap. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om samen te gaan werken om te kijken hoe die veranderingen passen in de regionale situatie. Daaruit zijn de Regionale Energiestrategieën voortgekomen: een handboek voor groene energie in een bepaalde regio. Hier hebben lokale energie-initiatieven veel mee te maken.

Lokaal eigendom vastgelegd in klimaatakkoord

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Het opwekken van duurzame energie en energiebesparing zijn hiervan belangrijke onderdelen. Net als de inzet van lokale energie-initiatieven: in het klimaatakkoord is afgesproken te streven naar ten minste 50% lokaal eigendom van duurzame energiebronnen.

Regionale Energiestrategieën

Wat de energietransitie op lokaal niveau betekent, wordt vastgelegd in de Regionale Energiestrategie (RES) die elke regio maakt. Overijssel is verdeeld in twee RES-regio’s: Twente en West-Overijsel. In de RES zijn afspraken gemaakt over doelstellingen per gemeente, zoals hoeveel energie een gemeente kan opwekken en soms zoekgebieden die het meest kansrijk zijn voor grootschalige opwek van energie.

In juli 2021 zijn deze basiskeuzes vastgesteld in de RES 1.0.

Naast doelstellingen en zoekgebieden, is in de RES onder andere ook specifiek nagedacht over participatie van lokale bewoners. De RES kan bijvoorbeeld spelregels vaststellen rondom lokaal eigendom. Op deze website lees je meer over hoe de RES West-Overijssel dat heeft gedaan.

RES in ontwikkeling

Met de RES 1.0 is de strategie niet klaar. De komende twee jaar werken RES-regio’s aan een update en verdere uitwerking, die in maart 2023 vastgesteld moet zijn. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen ten aanzien van warmtebronnen en locatiekeuzes voor hernieuwbare energie-opwek zullen moeten worden doorgevoerd. Ook de besluiten over nieuw aan te leggen infrastructuur en opslaglocaties worden opgenomen in de RES 2.0.

Denk mee over de RES

Wil je als lokaal initiatief actiever betrokken zijn bij de RES? In beide regio’s is er een werkgroep van lokale energie-initiatieven. Deze werkgroepen geven advies aan de RES vanuit het perspectief van lokale initiatieven. Ook houden zij andere lokale energie-initiatieven op de hoogte. Wil je contact, heb je vragen of wil je input geven? Neem dan contact op met Linda van IJzendoorn, de gegevens staan onderaan deze pagina.

Nieuwe Energie Overijssel

De provincie Overijssel en andere partners stimuleren lokale energie-initiatieven via de alliantie Nieuwe Energie Overijssel: www.nieuweenergieoverijssel.nl. Veel van de ondersteuning die je terugvindt op deze website, wordt georganiseerd en gefinancierd vanuit Nieuwe Energie Overijssel.

Wil je meer weten?

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel