Voor gemeenten

Informatie voor gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het succes van lokale energie-initiatieven. In het proces dat lokale initiatieven doorlopen kan de gemeente verschillende rollen aannemen, zoals facilitator, subsidieverstrekker, ondersteuner of ontwikkelaar. Als een gemeente kaders rondom lokaal eigendom vastlegt in beleid kunnen lokale energie-initiatieven makkelijker van de grond komen.

Het belang van lokale initiatieven

In het Klimaatakkoord hebben we in Nederland met elkaar afgesproken dat we gelijkwaardig willen samenwerken in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van hernieuwbare energie. Via lokale energie-initiatieven geven we lokale gemeenschappen zeggenschap over de energietransitie en houden we de opbrengsten lokaal. Bij deze initiatieven zijn het namelijk lokale mensen die het zonnepark of de windmolen bouwen en zij zijn van nature betrokken bij die gemeenschap. Hun aanpak is erop gericht om de omgeving goed te betrekken bij het project en de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat schept vertrouwen en is de basis voor goed overleg. Daardoor ontstaat er meer draagvlak voor de energietransitie.

Leander Broere legt het belang van lokaal eigendom uit in deze video:

Vastleggen van lokaal eigendom in beleid

In het klimaatakkoord en de RESsen geven overheden aan te streven naar 50% lokaal eigendom. Lokaal eigendom betekent dat bewoners of bedrijven uit de lokale gemeenschap eigenaar of mede-eigenaar zijn van een zonneveld of windmolen. Dat eigendom is vaak een collectief eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie of een andere passende rechtsvorm. Soms is het collectief van bewoners of bedrijven voor 100% eigenaar van het zonneveld of windmolen, soms voor een gedeelte, waarbij er wordt samengewerkt met een commerciële projectontwikkelaar.

Als gemeente kun je zorgen voor meer lokaal eigendom door kaders rondom lokaal eigendom mee te nemen in je beleid. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat een commerciële ontwikkelaar voor de start van een project de samenwerking met een lokaal initiatief moet onderzoeken. Ook kun je lokaal eigendom stimuleren door lokale initiatieven actief uit te nodigen voor een project, en/of kun je als gemeente zelf een ontwikkelende rol nemen.

Meer hierover, inclusief voorbeeldteksten voor beleidsstukken zijn te vinden in de menukaart van RES West-Overijssel.

Naar de menukaart

Ondersteuning van lokale initiatieven

Naast de verankering in beleid, kun je als gemeente(ambtenaar) lokale energie-initiatieven ook op andere manieren verder helpen. Zorgen voor één duidelijke en constructieve contactpersoon binnen je gemeente is al een goede start. Ook zijn er gemeenten die energie-initiatieven een extra subsidie geven, en de initiatieven in hun gemeente helpen met kennis en expertise, of het opzetten van lokale samenwerking tussen verschillende initiatieven. Verwijs ze daarnaast natuurlijk ook altijd door naar onze ondersteuning.

Meer informatie?

Meer weten over lokaal eigendom en hoe gemeenten dit kunnen faciliteren? Bekijk deze factsheet van de participatiecoalititie of neem contact op met Leander Broere.

Wil je meer weten?

Profiel Leander Broere

Leander Broere

Aanspreekpunt gemeenten