Wat is een lokaal energie-initiatief?

Wat is een lokaal energie-initiatief?

Lokale energie-initiatieven (LEI) zijn groepen bewoners (of organisaties en bedrijven) die samen duurzame energie willen opwekken of energie willen besparen. Deze initiatieven staan open voor anderen uit de lokale omgeving: mensen uit de buurt kunnen lid worden, meebeslissen en meeprofiteren.

Lokale energie-initiatieven

  • zijn gevestigd in een specifiek gebied;
  • hebben binding met de lokale omgeving;
  • hebben een democratisch gekozen bestuur van minimaal twee personen met een transparante governance;
  • staan open voor iedereen die wil deelnemen;
  • laten leden (mee)beslissen over belangrijke punten.

En werken aan projecten waarbij:

  • sprake is van productie van hernieuwbare energie en/of energiebesparing;
  • inwoners binnen een specifiek gebied actief worden uitgenodigd om lid of klant te worden;
  • de lokale omgeving van het project kan meebeslissen over de ontwikkeling van het project;
  • de opbrengsten die door realisatie van het project worden gehaald ten goede komen aan leden, klanten en/of maatschappelijke bestemmingen in de lokale omgeving van het project.

Lokaal is belangrijk

Lokale energie-initiatieven hebben een onmisbare rol in de energietransitie. Naast dat ze projecten realiseren die bijdragen aan de lokale energiedoelstellingen, zorgen ze ook voor meer draagvlak voor de energietransitie. Lokale energie-initiatieven zijn namelijk lokaal geworteld en bewoners kunnen meeprofiteren van hun energieprojecten.

Lusten en lasten eerlijk verdelen

Ook binnen het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategieën wordt veel waarde gehecht aan lokale initiatieven. Het streven is dat de productie van duurzame energie voor minstens 50% in lokaal eigenaarschap is, zodat lokale gemeenschappen zeggenschap hebben over de energietransitie en de opbrengsten lokaal blijven. Hierin spelen lokale energiecoöperaties een belangrijke rol. Het zijn namelijk lokale mensen die het zonnepark of de windmolen bouwen en zij zijn van nature betrokken bij die gemeenschap. Hun aanpak is erop gericht om de omgeving goed te betrekken bij het project en de lusten en de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Stand van zaken

We maken jaarlijks een rapport over lokale energie-initiatieven en de projecten die zij doen. Hierin lees je de actuele cijfers over lokale energie in Overijssel, dingen die goed gaan en zaken waar veel lokale energie-initiatieven tegenaan lopen.

Lees hier het Stand van Zaken rapport 2023

Inspiratie

In Overijssel zijn ruim 100 lokale energie-initiatieven actief. Zij werken aan allerlei projecten zoals zon-op-dak, zonnevelden, windmolens, warmte, energiebesparing en bewustwording. Laat je inspireren door hun verhaal.

Inspirerende voorbeelden in Overijssel 

Meer weten? Neem contact op met

Profiel Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Medewerker Lokale Energie Overijssel