Privacy

Privacyverklaring

Natuur en Milieu Overijssel vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar supporters/achterban en bezoekers van de websites belangrijk en vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze website is beveiligd met SSL
De verbinding tussen u als bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht, wordt beveiligd middels zeer sterke encryptie. Zo kunt u veilig gegevens versturen zoals een helpdeskvraag of aanmelding als supporter of lezer van onze nieuwsbrief.

Gebruiksvoorwaarden
Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid daarop van onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Natuur en Milieu Overijssel alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Op de site van Natuur en Milieu Overijssel treft u een aantal links aan naar andere websites. Natuur en Milieu Overijssel draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring / privacy statement – indien aanwezig – van de site die u bezoekt.

Verwerking van Persoonsgegevens
Natuur en Milieu Overijssel maakt onderdeel uit van het landelijke samenwerkingsverband van de Natuur en Milieufederaties; afgekort: NMF’s. Wanneer u informatie of brochures aanvraagt, supporter of nieuwsbrief abonnee  wordt van Natuur en Milieu Overijssel, deelneemt aan activiteiten of campagnes, worden uw gegevens vastgelegd bij Natuur en Milieu Overijssel en de NMF’s. Natuur en Milieu Overijssel en/of NMF’s gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling en om supporters/achterban en bezoekers te informeren over (landelijke) projecten, campagnes en het werk van de Natuur en Milieufederaties. Uw gegevens worden niet buiten de NMF’s met derden gedeeld. Als u geen prijs stelt op andere informatie over Natuur en Milieu Overijssel of NMF’s dan datgene waarom u vraagt, dan kunt u dat op het contactformulier aangeven. U kunt ook contact opnemen met ons secretariaat om uw gegevens voor deze doeleinden te laten blokkeren zoals geen post, geen e-mail, geen telefoon.

Uw rechten volgens de wet Bescherming Persoonsgegevens

  • Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame, kunt u dat bij Natuur en Milieu Overijssel aangeven. De kanalen “post”, “e-mail” of “telefoon” worden dan geblokkeerd.
  • Recht op inzage: op uw verzoek meldt Natuur en Milieu Overijssel aan u welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
  • Recht op correctie: indien persoonsgegevens die Natuur en Milieu Overijssel van u heeft vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. Hiertoe kunt u mailen naar info@natuurenmilieuoverijssel.nl of bellen naar 038-4250960.